Archive for July, 2010

Afsplitsing van de PvdA fractie

Friday, July 30th, 2010

Bij deze verklaar ik dat ik mij met ingang van 1 augustus 2010 afsplits van de PvdA fractie. Een van de grondslagen voor dit besluit ligt op de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden die ik binnen de PvdA fractie aangeboden kreeg. In de komende periode wil ik streven om meer  ontwikkelingsmogelijkheden te creëren, waardoor ik mijn sociaal democratische ideologie kan verwezenlijken.  

Met ingang van 1 augustus 2010 zal ik onder de naam Sociale Democraten Fractie (SDF) zelfstandig mijn statenlidmaatschap voortzetten. 

Met vriendelijke groet, 

PvdA: ruim anderhalf miljoen voor veiliger openbaar vervoer

Monday, July 5th, 2010

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zetten voor dit jaar 1,58 miljoen euro extra in om de veiligheid in het openbaar vervoer te verhogen. Een deel van het geld wordt gebruikt voor extra personeel.
GS doet dat op voorspraak van de PvdA-fractie. Deze wens van mij heb ik in juni gelukkig kunnen vastleggen en daarmee kunnen we  op een miljoeneninjectie voor de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te verhogen.

Van de anderhalf miljoen euro wordt een half miljoen besteed aan de kosten van extra toezichthouders in het openbaar vervoer. Het resterende geld wordt gebruikt om extra preventieve middelen te bekostigen. Daarbij kan worden gedacht aan meer camerabewaking en extra communicatiemiddelen.

Ik ben voorlopig tevreden over de met het bereikte resultaat, zie ik de extra impuls in de veiligheid als een eerste stap. Ook voor de komende jaren wil ik dat de GS meer geld blijft vrijmaken voor een veiliger openbaar vervoer. De PvdA-fractie wil dat het weer prettig reizen wordt met het OV.

Provincie ziet kansen in OV-projecten PvdA

Monday, July 5th, 2010

De PvdA-fractie geeft volgend jaar prioriteit aan drie openbaar-vervoerprojecten in Zuid-Holland. Dit zijn de OV-projecten Leiden-Zoetermeer; Den Haag-Leiden via Wassenaar en het OV-project Noordwijk-Sassenheim.

De provincie onderzocht afgelopen maanden welke OV-projecten na de volgende verkiezingen zullen worden uitgevoerd. Een zogenoemde ‘quick scan’ toetste ze op hun bijdrage aan een beter openbaar vervoernetwerk. Verder werd gelet op de aantallen te vervoeren reizigers, de geschatte kosten en de uitvoerbaarheid van de projecten.

De verschillende fracties droegen daartoe in totaal twaalf ‘kansrijke’ projecten voor. Zeven daarvan waren afkomstig van de PvdA-fractie. Provinciale Staten nemen de drie kansrijke projecten mee in hun toekomstige OV-visie.

PvdA-fractievoorzitter Ron Hillebrand liet eerder weten dat de resultaten van het onderzoek een belangrijke rol spelen bij de vaststelling van de verkiezingsprogramma’s. Op deze wijze heeft de burger ‘iets te kiezen bij de volgende Statenverkiezingen in 2011 en kan er daarna snel met nieuwe lijnen voor het openbaar vervoer gestart worden,’ zei hij.