Archive for February, 2008

Knelpunten openbaar vervoer Goeree Overflakkee

Thursday, February 14th, 2008

Omdat ik diverse klachten had ontvangen over het openbaar vervoer op Flakkee heb ik vorige week samen het Dirkslandse PvdA-raadslid Doom van der Vlugt een rondrit gemaakt langs de diverse knelpunten op het eiland. Busvervoersmaatschappij Arriva zou te kleine bussen gebruiken en te veel passagiers tegelijk vervoeren. Ook zou door het inzetten van stadsbussen in plaats van regionale bussen het aantal zitplaatsen per bus teruggebracht zijn van 47 naar 37 plaatsen. Hoewel deze bussen nu wel de gelegenheid bieden om kinderwagens of rolstoelen mee te nemen, heeft dit als gevolg dat niet iedereen kan zitten. Langere ritten zijn daardoor minder comfortabel.

Naast bovengenoemde klachten spelen er nog een tweetal andere zaken: In de eerste plaats het wijzigen van het vervoerssysteem tussen Dirksland en Herkingen. Sinds 1 januari is de belbus vervangen door een regulier lijnbusje. Doom van der Vlugt, met zeven jaar ervaring als chauffeur op de zogenaamde belbus, vindt dat een onbegrijpelijke zaak ‘Voorheen kon je als je een bezoek aan het ziekenhuis moest brengen of boodschappen in Dirksland wilde doen de beltaxi bellen. Dan duurde de rit tussen Herkingen en Dirksland slechts 10 minuten. Nu moeten de mensen gebruik maken van de nieuwe lijnverbinding, die via Nieuwe Tonge en Middelharnis voert. De reis duurt nu bijna een uur en kost bovendien voor een retour 2 euro meer.’

Een ander knelpunt dat ik tijdens de rondrit heb geconstateerd is de veiligheid van de nieuwe bushalte langs de N215. Deze bushalte is door de provincie aangelegd. Maar volgens de gemeente Middelharnis brengt deze halte de verkeersveiligheid voor de passagiers in gevaar. Passagiers die willen overstappen moeten namelijk zonder veilige oversteekplaats de drukke weg oversteken. Met name voor kinderen of ouderen is dit een onwenselijke situatie.

Ik heb mijn ogen tijdens dit flitsende werkbezoek goed de kost gegeven aan de diverse knelpunten. En hoewel Arriva een grote slag heeft gemaakt in het verbeteren van de kwaliteit, zie ik toch noodzaak om enkele vragen over dit onderwerp aan GS te stellen tijdens de Commissievergadering MKE. Ik hou jullie op de hoogte. Jullie mij ook graag?!