Archive for December, 2007

2008

Monday, December 31st, 2007

Alle beste wensen en een gezond 2008

Aan u en uwen……

Resul Özdemir

Vakantie “Zwitserland”

Wednesday, December 19th, 2007

Ik was in oktober op vakantie, het was prachtig mooi weer, terwijl hier in NL zoals gewoonlijk koud was. Het is prachtig mooi land, super schoon en vriendelijke mensen. Dit was mijn verrassing voor Sevda, we zijn 14.10.1997 getrouwd. Dus 10 jaar geleden jordans cheap free shipping. Ze wist niet dat we zou op vakantie gaan, ik heb alles geregeld en ingepakt en toen het laatste moment heb ik gezegd, dat we vakantie op gaan.

Save

OV Bijeenkomst

Friday, December 7th, 2007

Naar aanleiding van OV bijeenkomst met de PvdA woordvoerders openbaar vervoer (OV) van de 12 provincies en 4 grote steden, is een brief gestuurd naar de PvdA Tweede Kamerfractie.

Aan:     PvdA fractie Tweede Kamer, t.a.v. Lia Roefs en Diederik SamsonBetreft:                 

Betref:  Begrotingsbehandeling Verkeer en Waterstaat 

Den Haag, 28 november 2007 

Beste Lia en Diederik, 

Naar aanleiding van een bijeenkomst met de woordvoerders openbaar vervoer (OV) van de provincies en 4 grote steden, vragen wij jullie de volgende onderwerpen mee te nemen tijdens de begrotingbehandeling Verkeer en Waterstaat komende week:  OV & VinexlocatiesEerst bewegen, dan bouwen! Goed ontwikkeld OV is cruciaal voor een succesvolle ontwikkeling van Vinexwijken, maar lang niet altijd prioriteit. Beloofde snelle tram- of busverbindingen laten vaak op zich wachten. Als de ontsluiting met hoogwaardig openbaar vervoer niet goed is gerealiseerd, is de Vinex-locatie slechts goed te bereiken met de auto affordable jordans shoes. Dan schaffen bewoners vaak een tweede auto aan en is het te laat. Als men namelijk eenmaal aan het gebruik van de auto is gewend, is OV voor de meeste automobilisten geen alternatief meer.  

OV & ToegankelijkheidOuderen, zeker ook gezien de vergrijzing, maar ook zieken en mensen met een functiebeperking moeten zelfstandig gebruik kunnen maken van het OV om optimaal te kunnen participeren in de samenleving. Toegankelijkheid is daarvoor het sleutelbegrip. De toegankelijkheid zit hem in het materiaal (zoals gelijksvloerse instapmogelijkheden), maar ook in de verbetering van de reisinformatievoorzieningen.  OV & TransferiaTransferia leveren een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de grote kernen. Ze moeten op een goed soepel werkend openbaar vervoerssysteem aansluiten. Bussen, carpoolauto’s en ‘witte fietsen’ moeten klaar staan. Anders werkt het niet.  

OV & RekeningrijdenRekeningrijden kan het autogebruik in de stad enorm terugdringen. Met een goed werkend OV-systeem in en naar de centra, kan rekeningrijden een bijdrage leveren aan autoluwe en toch goed bereikbare steden.   De PvdA woordvoerders vragen de Tweede Kamerfractie:

  1. Geld te reserveren voor provincies en gemeenten zodat zij ervoor zorgen dat de bouw van Vinexlocaties minimaal samengaat met, zoniet voorafgaat aan, de aanleg van hoogwaardige OV voorzieningen. Eerst bewegen, dan bouwen!
  2. Aandacht te geven aan de verbetering van de toegankelijkheid van het OV, en in het bijzonder aan de communicatie van de reisinformatie. Ieder openbaarvervoersknooppunt dient te beschikken over een uitstekend dynamisch reizigersinformatiesysteem. Elke bus, trein, boot et cetera met een frequentie lager dan een half uur moet rechtstreeks kunnen communiceren met aansluitend vervoer, om vertragingen enz. door te kunnen geven en mogelijke aansluitingen op de valreep te regelen. Klanten moeten daarbij niets merken van grenzen tussen concessiehouders.
  3. Geld vrij te maken voor de aanleg van transferia;
  4. Op kort termijn een proef te starten met rekeningrijden tijdens spitsuren in de Randstad.

Met vriendelijke groet, Namens de PvdA fractie van de Provincies en 4 grote steden,Resul Özdemir en Ursula Blom