Archive for December, 2014

OSMANLI’ca Eğitim Dili olarak öğretilmesi

Monday, December 8th, 2014

Bazı kardeşlerim GAYET HAKLI olarak şu sıralarda OSMANLI’CA dilinin öğretilmesini savunuyorlar..


Bende diyorum ki; GAYET HAKLISIN sevgili kardeşim.


Birde şu bakış açısı ile bakarsak.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hem dil hemde eğitim sistemi çökertildi.

Bir anda Kürt olmak tamamen yok sayıldı, o da yetmez medrese ve takiyeler yasaklandı.

Ondan sonra da; !!

Bu bölgedeki insanlar hem hor görüldü hemde aşağıdandı.

O da yetmedi; !!

Dini birliktelik, zedelenmesi için de DİNİ ALİMLER asıldı..

ŞEYH SAİD gibi alimler Kurtuluş Savaşı’nın gizli kahramanları iken bir anda: Asi, Vatan Haini ilan edildiler.

ŞEYH SAİD şunu diyordu;

Bize dedin ki; Gavurlar Memleket’e, Hilafet’e, Din’e ve Iman’a saldırıyor. Onları kovduk, ama sen, Italyan’ın, Alman’ın, isviçre’nin, Fransız’ın yasalarını getirdin.

O yüzden seninle onların arasındaki farkı göremiyorum.

Akabinde de şu meşhur söylemi söyler: Madem ki; gayemiz hasıl olmadı, bu beden var olduğu sürece, bende Kurtuluş Savaşı’na devam edeceğim.


Sevgi ve saygılarımla

Resul Özdemir