Archive for October, 2009

Prettig reizen met OV: extra geld voor veiligheid

Saturday, October 17th, 2009

 

De kwaliteit van de dienstverlening aan de reiziger in Zuid-Holland moet omhoog. De sociale veiligheid in het openbaar vervoer moet verbeterd worden mens new balance 891. Dit vindt de PvdA Satenfractie Zuid-Holland. Het PvdA voorstel om hiervoor geld te reserveren is positief ontvangen door Gedeputeerde Staten.  

In de Najaarsnota 2009, die behandeld werd in de Statenvergadering van 14 oktober jl., was er

€ 3.370.000 gereserveerd voor promotie activiteiten voor het openbaar vervoer. Op voorstel van de PvdA wordt dit bedrag nu aangewend voor kwaliteitsverbetering van de dienstverlening aan de reiziger. Daarbij wordt gedacht aan het plaatsen van camera’s om de sociale veiligheid te vergroten en het geven van goede reizigersinformatie. De PvdA is ook voorstander van het terugkeren van de conducteur in het openbaar vervoer.

In 2009 zijn boetes opgelegd aan de vervoerders in verband met niet gereden diensten in 2008. Deze “extra” middelen zijn in 2009 ook beschikbaar voor projecten om de aantrekkelijkheid van het OV voor de reiziger te vergroten. Hierdoor worden de bestaande investeringmiddelen niet volledig benut en voor een bedrag van € 3.370.000 doorgeschoven naar 2010. De uitgevallen diensten van de vervoerders in 2008 waren het gevolg van het niet kunnen garanderen van de veiligheid van reizigers op bepaalde trajecten, doordat bepaalde groeperingen deze trajecten terroriseerden De PvdA fractie vindt de verslechtering van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer onaanvaardbaar. Daarom wil de PvdA fractie de komende jaren de kwaliteit van de dienstverlening voor de reiziger vergroten, zodat het weer prettig reizen wordt met het openbaar vervoer.