Archive for March, 2009

Ontboezemingen over Zuid-Holland van Resul Özdemir

Monday, March 9th, 2009

Mooiste plek ZH?

De mooiste plek van Zuid-Holland vind ik Goeree Overflakkee. Goeree Overflakkee heeft mooie stranden, uitgestrekte natuur en schone lucht en is daarmee een ideale plek om te recreëren, vooral in zomerse perioden. Helaas weten een heleboel Zuid-Hollanders dit nog niet new balance 625. Jammer is ook dat het gebied zo moeilijk is te bereiken. Ik vind dat we dat als Statenfractie moeten verbeteren.

Graag behouden in ZH?

Zuid-Holland biedt iedereen wel iets. Stad, dorp, platteland, groen, recreatie en economie is er in bijna elke vorm wel te vinden. Ik ben een echte Hagenees, maar toch wil ik de open en groene ruimte in Zuid-Holland graag behouden. Ik wil voor de toekomstige generatie een Zuid-Holland achterlaten waar ze niet alleen maar kunnen werken maar ook recreëren en gezond leven.

Graag veranderen in ZH?

Ik zou een grote slag willen slaan met het Openbaar Vervoer (OV). Op dit moment houden teveel bestuurslagen zich bezig met OV. Dat brengt verwarring en kennisversnippering met zich mee. We kunnen er daardoor niet iets moois van maken. Eén Mobiliteit Autoriteit zou de ideale oplossing zijn. Nederland loopt enorm achter in de ontwikkeling van OV. We hebben er de laatste 40 jaar te weinig in geïnvesteerd. Uiteraard moeten we ook het imago van OV verbeteren, maar ja dat komt niet van zelf, dus volop investeren….

Beschuitje eten met ……..

Ik wil wel een beschuitje eten met alle politieke leiders van Nederland om over het thema Integratie te discussiëren. Mijn vraag zou zijn: Aan wie of met welke gedachte moet ik integreren? Ik ben een Sociaal Democraat. Moet ik integreren aan de liberale gedachte, de christelijke gedachte of die van Wilders? Ik vergelijk integratie altijd met het mengen van Koffie en Suiker. Als de Koffie heet genoeg is, smelt de Suiker enorm snel. Als de Koffie koud is, en je roert maar door, dan blijft de Suiker toch hard. Daarom is een warme ontvangst erg belangrijk. Mensen moeten elkaar leren kennen, en niet alleen maar negatieve dingen promoten. Er zijn genoeg positieve onderwerpen waar we samen iets van kunnen maken. De Islamofobie, die vooral na 11 september in westerse landen is ontstaan, heeft onze maatschappij verslechterd. Natuurlijk heeft elke cultuur en ras slechte kanten. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen van een bepaald ras of cultuur slecht is.

Uit de statenfractie: gemeente, regio, provincie

Monday, March 2nd, 2009

Als partijgenoten in proberen we als het even kan op verschillende niveaus samen te werken. In de statenfractie pikken we graag dingen op die in gemeente of regio bedacht zijn. Zo helpen we elkaar. Daarvan deze keer twee actuele voorbeelden. 

OV-visie Holland Rijnland en OV-concessie 

In de regio Holland Rijnland is onder aanvoering van de Leiderdorpse PvdA-wethouder Peter Glasbeek een innovatieve OV-visie opgesteld, die de gestage afbrokkeling van vooral de kleinere lijnen wil omturnen naar een reizigersgroei van 70% in 2016. Dat gebeurt o.a. door een goed onderscheid in verschillende vervoersniveaus: niveau 1 is de trein en straks Stedenbaan cheap air max 90 trainers;  niveau 2 is regionaal hoogwaardig OV op hoofdassen, en niveaus 3 en 4 zijn lokale en ontsluitende verbindingen. Vooral op niveau 2 is veel nieuwe inzet nodig. Dat is bijvoorbeeld het al lopende project Rijn-Gouwelijn, maar ook een nieuwe Meerlijn tussen Leiden en Zoetermeer en daarnaast een zevental hoofdbuslijnen (‘HR’-lijnen – HollandRijnland) met zoveel mogelijk vrije busbanen en hoge frequenties.Om dat allemaal voor elkaar te krijgen is ook een inzet van de provincie nodig, alleen al omdat de provincie binnenkort een nieuwe OV-concessie voor het gebied uitschrijft (daarbij kunnen we overigens ook leren van ervaringen bij eerdere concessies, zoals de MerwedeLingeLijn). Daarnaast moeten vooral de vervoersniveaus 1 en 2 een plaats krijgen in de nieuwe Provinciale StructuurVisie, die eind dit jaar wordt vastgesteld.We gaan de komende maanden proberen, dit in de provincie allemaal zo ver mogelijk te brengen, uiteraard in goed overleg met de regio.

Broekpolder Vlaardingen: van niet bouwen naar groenontwikkeling

Voor de Broekpolder in Vlaardingen waren er een paar jaar geleden bij de behandeling van het Streekplan Rijnmond plannen om er een paar honderd woningen te bouwen. Door een amendement van onze Statenfractie is dat plan toen verijdeld (ik weet dat nog precies, omdat ik zelf de woordvoerder was). In Vlaardingen was men erg blij met dat resultaat.Inmiddels is men in Vlaardingen bezig met de volgende stap: er is een integraal plan gemaakt voor de ontwikkeling van groen en recreatie in het gebied. Als jullie dit lezen hebben we als Statenfractie inmiddels een eerste overleg gehad met lokale partijgenoten over dat plan. Er is nog een financieel tekort; wellicht kunnen we als provincie het laatste duwtje geven om het plan ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Groen is immers een van onze speerpunten in de provincie. Als het allemaal lukt, is het een mooi voorbeeld van langjarige samenwerking tussen raads- en Statenfractie!

Resul Özdemir en Martin Loose

Vooruitgang maar het kan nog beter

Monday, March 2nd, 2009

Het openbaar vervoer in de regio Zuid van de Provincie Zuid-Holland heeft met de nieuwe aanbesteding een sprong voorwaarts gemaakt.  Omdat de regio uit een aantal kleine kernen bestaat, is een goed georganiseerde keten van deur tot deur van essentieel belang. In het programma van eisen is daarom opgenomen dat mensen gebruik moeten kunnen maken van ketenmobiliteit tussen ‘Auto, Bus, Fiets en waar nodig de Belbus’. De PvdA wil dat alle mogelijkheden op elkaar worden afgestemd. Zo moeten er bijvoorbeeld bij haltes nog kleine aanpassingen komen voor P&R.

Meer mogelijkheden 

De PvdA is ook te spreken over de afspraak om in bussen extra ruimte te reserveren voor kinderwagens, rollators en kinderfietsen. Dat brengt uiteraard in de spits problemen met zich mee, omdat reizigers op dat moment minder zit ruimte hebben. Maar de voordelen dat kinderen met de fiets, ouders met kinderwagens en ouderen met rollators met het OV kunnen reizen wegen minstens zo zwaar. Er zijn natuurlijk ook een aantal knelpunten die verbeterd dienen te worden. Zo is de N215 erg belangrijk voor de regio. Het onderhoud en de veiligheid van deze weg laat echter te wensen over. De PvdA fractie wil daarom een duurzame toekomst voor deze weg realiseren cheap air max 90 kpu. Ook wil ze dat de plannen voor de weg, zoals bijvoorbeeld fietsroutes, met elkaar afstemmen, zodat alle werkzaamheden in een keer kunnen worden verricht. 

Daarnaast wil de PvdA met een lange termijn visie werken. Het blijft namelijk spijtig dat de treinsporen verwijderd zijn. Die hadden veel kunnen betekenen in zomerse perioden en zouden een positieve bijdrage aan het toerisme in het gebied hebben kunnen geven. Vaak verwijderen we eerst de infra en hebben we later spijt. Opnieuw aanleggen wordt dan een enorm karwei en vreselijk duur.  Uiteraard blijft de PvdA zich inzetten voor verbeteringen, zodat we voor toekomstige generaties een land kunnen achterlaten waar ze gezond kunnen leven en werken.

 

Resul Özdemir