Archive for March, 2008

Hoe toegankelijk wordt Zuid-Holland voor fietsers?

Wednesday, March 26th, 2008

Afgelopen commissievergadering MKE is het Fietsplan 2008 ‘Zuid-Holland meer op de fiets’ besproken. De fractie is tevreden met het resultaat. Het plan straalt ambitie uit en een aantal initiatieven die wij in voorgaande coalitieperiode hebben genomen, vormen een belangrijk onderdeel van het plan. `
Zo worden er bijvoorbeeld 3000 fietsplaatsen bij OV-knooppunten gerealiseerd, komt er tenminste 110 kilometer extra fietspad tussen 2008 - 2012 (er is een reserve opgenomen van 70 kilometer), en is er afgesproken dat de OV-fiets beter wordt gesteund. Ook het voorstel van de fractie om 1 aanspreekpunt voor de fietsers in Zuid-Holland is gerealiseerd.
In het najaar zal de fractie tijdens de behandeling van het Fiets Communicatie Plan aandacht vragen voor de invoering van de ‘TomTom’ voor fietsers womens new balance 3090. Het is de bedoeling dat fietsers dan provincieoverstijgende hun routes kunnen plannen.
Het Fietsplan legt de basis voor een mooi, voor de fiets toegankelijk Zuid-Holland. Komend najaar wil ik op de fiets het fietspadennetwerk van Zuid-Holland verkennen. Ik wil dan graag een route plannen langs mooie knoop- en lastige knelpunten. Ik doe dan ook een oproep aan u mij te laten weten waar deze punten zich bevinden. Te zijner tijd, zal ik u dan mijn route toe mailen. Misschien wilt u dan wel meefietsen.

Met vriendelijke groet,
Resul Özdemir

Peuters en ouderen vieren samen het paasfeest

Thursday, March 20th, 2008

Dinsdag 18 maart zijn de peuters van peuterspeelzaal Pippeloentje uit de Pieter Langendijkstraat gezellig op visite geweest bij de bewoners van het zorgcentrum CoornhertCentrum aan het Erasmusplein. De reden van dit  bezoekje was het naderende Paasfeest. De juffen en meester van psz. Pippeloentje vonden het leuk om iets te doen voor de bewoners van het zorgcentrum.

Natuurlijk konden de peuters niet met lege handen aankomen. De peuters hadden op school een bekertje versierd waarin zij een viooltje gezet hadden. Deze hebben ze aan de bewoners gegeven. Ook hadden de peuters op school wat lenteliedjes geoefend discount womens nike air max. Ze vonden het erg leuk om dit voor de mensen te zingen. Deze liedjes waren nieuw voor de bewoners. Ze vonden het wel erg leuk. Natuurlijk konden de peuters ook nog de liedjes uit grootmoeders tijd zoals Berend Botje en Zagen, zagen. Iedereen zong dan ook vrolijk uit volle borst mee. Toen het grote optreden achter de rug was hebben de peuters nog een bekertje limonade met een lekker koekje gekregen.

Deze mensen hebben bijdrage geleverd voor het ontwikkeling, we zouden vaker iets van ons laten horen……