Hoe toegankelijk wordt Zuid-Holland voor fietsers?

Afgelopen commissievergadering MKE is het Fietsplan 2008 ‘Zuid-Holland meer op de fiets’ besproken. De fractie is tevreden met het resultaat. Het plan straalt ambitie uit en een aantal initiatieven die wij in voorgaande coalitieperiode hebben genomen, vormen een belangrijk onderdeel van het plan. `
Zo worden er bijvoorbeeld 3000 fietsplaatsen bij OV-knooppunten gerealiseerd, komt er tenminste 110 kilometer extra fietspad tussen 2008 - 2012 (er is een reserve opgenomen van 70 kilometer), en is er afgesproken dat de OV-fiets beter wordt gesteund. Ook het voorstel van de fractie om 1 aanspreekpunt voor de fietsers in Zuid-Holland is gerealiseerd.
In het najaar zal de fractie tijdens de behandeling van het Fiets Communicatie Plan aandacht vragen voor de invoering van de ‘TomTom’ voor fietsers womens new balance 3090. Het is de bedoeling dat fietsers dan provincieoverstijgende hun routes kunnen plannen.
Het Fietsplan legt de basis voor een mooi, voor de fiets toegankelijk Zuid-Holland. Komend najaar wil ik op de fiets het fietspadennetwerk van Zuid-Holland verkennen. Ik wil dan graag een route plannen langs mooie knoop- en lastige knelpunten. Ik doe dan ook een oproep aan u mij te laten weten waar deze punten zich bevinden. Te zijner tijd, zal ik u dan mijn route toe mailen. Misschien wilt u dan wel meefietsen.

Met vriendelijke groet,
Resul Özdemir

Leave a Reply