Archive for May, 2008

Uitwisselingsprogramma Nederland en Turkije

Monday, May 19th, 2008

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een uitwisselingsprogramma opgesteld met Mersin in Turkije. Als partner werd de Provincie Zuid-Holland hierbij betrokken. Als PvdA Statenlid was onder andere ik, Resul Özdemir, afgevaardigde. Ook vanuit de VNG was er een hoge betrokkenheid mens new balance 574. Verder waren er aanwezig de Wethouder van Ijsselmonde, de voormalige Commissaris van de Koningin van Zeeland, een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken, een functionaris van de Nederlandse ambassade in Ankara en een aantal deskundigen vanuit Engeland en Frankrijk.

Het doel van het uitwisselingsprogramma was aan lokale overheden kennis overdragen. De Turkse regering heeft een nieuwe wet aangenomen. De nieuwe wet biedt lokale overheden meer vrijheid, hierbij zijn ze opzoek naar Europese kennis. Het systeem dat op dit moment in Turkije gaande is, lijkt meer op die van het Franse systeem air jordan retro 1. De nieuwe ingevoerde wet ziet er op zich keurig uit, maar wel zullen de uitvoerenden van deze wet veel obstakels tegen komen. De uitvoerenden zijn al jaren gewend om vanuit Ankara bestuurd te worden en het is nu juist de bedoeling dat ze zelfstandig aan de gang moeten.

De conferentie werd op eigen initiatief van Mersin georganiseerd. Vanuit Turkije waren er 60 van de 81 vertegenwoordigers van de steden aanwezig. Ook waren de Gouverment (Vali) en de Initiatiefnemer van de wet aanwezig.

Ik ben zelf drie dagen na de conferentie in Mersin naar Istanbul vertrokken om het nationale kinderfestival mee te maken. Vervolgens ben ik naar Ankara gereisd om van gedachten te wisselen over de lokale overheden met de Nationale Kamer. Op 30 april ben ik op bezoek geweest bij het Nederlandse consulaat in Istanbul. Het was een leuke avond in Turkije, waarbij ik weer Nederlands kon praten. Dat geeft weer eens een beetje thuis gevoel.

Helaas is op dit moment de politiek niet stabiel in Turkije. Er worden nieuwe wetten gemaakt die niet goed doorgevoerd worden door de uitvoerders van deze wetten. Dit komt omdat sommige machthebbers zich niet willen terugtrekken van hun bevoegdheden, ze steken boven alles uit.

Ik ben van mening dat de Turkse overheid vanuit Europa ondersteund moet worden, zodat ze wat gestimuleerd en gemotiveerd raken. Het is een heftige periode waarbij ze de steun hard nodig hebben. De waardering vanuit Europa zou de Turkse politiek sterker kunnen maken tegenover de groter machthebbers.