Archive for November, 2010

Algemene beschouwing (Begroting 2011)

Wednesday, November 10th, 2010

Voorzitter.

Hier vandaag hebben wij het over de beleidsarme begroting van 2011. We wisten van te voren dat de begroting beleidsarm zou gaan worden. Deze begroting is niet alleen een beleidsarme begroting, maar door het nieuwe regeerakkoord wordt het ook een financieel arme begroting. Waarschijnlijk gaat de begroting nog ook aangepast moeten worden.

Voorzitter ons dank aan de GS en zijne medewerkers voor het product die ze geleverd hebben. Ze hebben op tijd een inzichtelijke begroting geleverd. Nogmaals dank vanuit de Sociale Democraten Fractie. Omdat het product zo goed en inzichtelijk is, hebben we makkelijk pijnpunten kunnen constateren.

Voorzitter we beperken ons tot een paar punten.

Groenoffensief:

We maken ons erg zorgen over de grondwerving. Wat dit betreft vind de Sociale Democraten Fractie dat de GS de doelstellingen en eigen gemaakte afspraken niet gehaald heeft.

Bereikbaarheid:

De GS heeft de afgelopen periode niet effectief gewerkt. We kunnen ons best voorstellen dat de GS te maken heeft gehad met derden en daardoor sommige problemen niet kon en ook niet kan oplossen, maar dit was al aan het begin van de periode bekend.

Bijvoorbeeld de RGL. Zoals het er nu naar uitziet wordt het de tweede A4 dossier en nog steeds hebben we niet de eerste paal voor beide gedeelten in de grond geslagen. Iedere periode hebben we het over concrete projecten. Hierna zeggen we dat we het de volgende periode gaan uitvoeren. Soms vraag ik mij af wanneer die volgende periode is. Is het een periode van groene, gele, zwarte of een rode periode of toch geen van allen. Of is het alleen maar een volgende periode.

Zoals het nu er naar uitziet gaan we 1 miljard euro investeren aan de RijnlandRoute, ik hou mijn hart vast. Hoe kunnen we dit doen met de belastingcenten. Vooral nu in deze periode waar al die bezuinigingen op ons afkomen. Als we hiervoor ja gaan zeggen, dan hebben we de komende jaren geen rode cent meer voor een ander project of projecten.

Fietsbeleid:

Mede dankzij onze inzet gaat heel goed met het fietsbeleid, maar wij gaan hierin afbouwen i.v.m. PNS. Dit vindt de Sociale Democraten Fractie jammer.

Vervoer over water:

Wij zouden ons moeten schamen dat we de gegeven kansen zomaar aan de kant gelaten hebben. We konden en kunnen nog steeds betere mogelijkheden ontwikkelen.

Economie:

De provincie Zuid-Holland valt terug in de ranglijst. Met de bezuinigingen en het niet effectieve gebruik van middelen, zullen wij als provincie Zuid-Holland de volgende periode zoals het er nu naar uitziet verder terugvallen binnen de ranglijst. Onze middelen gaan bijvoorbeeld naar Glasopruiming. Waarom zou een normaal huishouden van de Provincie Zuid-Holland geld moeten betalen aan bedrijven die hun troep niet opruimen. Als de winstmarge hoger uitvalt van deze bedrijven, dan denken ze ook niet aan een extra bijdrage voor de samenleving. Dit vindt de Sociale Democraten Fractie achterban politiek.

Financiën:

Voorzitter, de Sociale Democraten Fractie maakt zich grote zorgen over de niet tijdige realisatie van projecten. Daardoor gooien we onze middelen over de balk. Dit zorgt ervoor dat projecten duurder worden.

Jeugdzorg:

We zijn blij met de inzet van de GS betreffende de uitstekken die zij op haar eigen manier doet. De Sociale Democraten Fractie ziet nog steeds belemmeringen voor bijvoorbeeld het traject na de eerste aanmelding of de behandeling. Hierin zijn nog steeds grote wachtlijsten of tekorten voor vervolgbehandelingen. We missen nog een punt in de jeugdzorg. Bij deze problematiek wordt het kind gelijk bij de ouders weggehaald en dit als oplossing naar voren gebracht. Soms moet een probleem ter plekke opgelost worden en ouders erbij betrokken worden. Hierbij moet dan ook zorg en aandacht aan ouders zorg en geschonken worden.

Als laatste maar niet het minste punt, Duurzaamheid:

De meeste ontwikkelingen ontstaan binnen een crisisperiode. Met de huidige economische malaise kunnen we hier als middenbestuur een belangrijke functie kunnen bekleden. Bijvoorbeeld zonne-energie, de Sociale Democraten Fractie ziet kansen in dit onderwerp. Hier zouden wij onze kansen beter in kunnen benutten.

Bedankt en tot zover!!

Als laatste wil ik mijn stropdas afdoen als protest tegen de polarisatie en populisme die zich in de Tweede Kamer afspeelt. Er zijn genoeg gelovigen en allochtone minderheden in de samenleving die boos zijn over de polarisatie en populisme. Zo wil ik mij ongenoegen laten blijken op de manier die Prins Claus heeft gedaan. Ook zijn er collega’s te midden van ons namelijk Y. Vural van de CDA fractie die ook zijn stropdas al eerder afgedaan had.