Archive for April, 2010

PvdA Zuid-Holland wil op korte termijn miljoeneninvesteringen in veiliger openbaar vervoer

Friday, April 23rd, 2010

De PvdA Statenfractie Zuid-Holland wil dat Gedeputeerde Staten spoed zet achter investeringen in een veiliger openbaar vervoer in Zuid-Holland. Dat is reeds in het najaar 2009 afgesproken. Zo wil de fractie de terugkeer van de conducteur op bus en tram, aldus woensdag PvdA-woordvoerder Resul Özdemir.

In najaar nota van 2009 en op verzoek van mij heeft GS daarvoor een potje van € 3.370.000 gereserveerd. Dat was in 2009 bedoeld voor promotie van het OV. Dit bedrag is naar 2010 doorgeschoven. Op voorspraak van de PvdA zou het geld door GS worden ingezet voor verhoging van de veiligheid in het OV. De PvdA vindt het nu hoog tijd dat het geld ook daadwerkelijk aan sociale veiligheid wordt besteed.

Bij de sociale veiligheid denk ik tevens aan meer camera’s in het OV om de sociale veiligheid te vergroten. Ook vind ik dat de kwaliteit van de reizigersinformatie moet worden verhoogd. Ik wijs er op dat de sociale veiligheid in het openbaar vervoer eerder verslechterd dan verbeterd is. Ik noem dit voor de reiziger onaanvaardbaar. ,,De PvdA-fractie wil de komende jaren de kwaliteit van de dienstverlening voor de reiziger vergroten, zodat het weer prettig reizen wordt met het openbaar vervoer.’’