Archive for January, 2009

‘Provinciale politiek, is dat wel politiek?’

Tuesday, January 6th, 2009

Beste mensen,

‘Provinciale politiek, is dat wel politiek’? Die vraag werd me laatst op mijn werk gesteld (zeer relativerend: politiek als nevenfunctie).

Als politiek betekent minstens 1 keer per maand in ‘de wereld draait door’ verschijnen, dan is de provincie inderdaad niet politiek. Of als het gaat om regelmatig de voorpagina van de landelijke dagbladen te halen, dan is het ook geen politiek. Als de graadmeter is ‘wie stelt de meeste schriftelijke vragen’ verliezen we het ook. En het aantal luchtballonnen vanuit de provincie is ook beperkt te noemen cheap air max for men. Als dat politiek is, zijn wij in de provincie niet politiek bezig.

Maar als het gaat om luisteren naar signalen van inwoners uit Zuid-Holland, als het gaat om het afwegen van verschillende belangen, als het gaat om het communiceren over welk belang je waarom het zwaarste laat wegen, dan is de provinciale politiek met recht politiek te noemen.

Graag noem ik in dat kader een paar recente voorbeelden.

Hoogspanningskabels
Er is in de provincie op diverse plaatsen onrust over de bovengrondse aanleg van een hoogspanningsverbinding. Wij begrijpen dat een hoogspanningsring essentieel is voor de elektriciteitsvoorziening in de Randstad. Maar wij begrijpen niet waarom ondergrondse aanleg niet als serieuze optie is onderzocht. De afgelopen jaren zijn (gelukkig) diverse maatregelen genomen om bijvoorbeeld het kostbare landschap te behouden en dat wordt dan met een pennenstreek teniet gedaan door er een hoogspanningsverbinding doorheen te laten lopen. Om nog niet te spreken van mogelijke gezondheidsrisico’s. Met dank aan onze partijgenoot Martin Loose zetten wij nu alles op alles om een onafhankelijk instituut deze variant te laten onderzoeken nike air max tailwind 6 sale. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het ondergronds wel kan.

Rijnlandroute
Nog zo’n voorbeeld waarover veel onrust en meningen bestaan: de Rijnlandroute. Vorige week is door Provinciale Staten bepaald welke variant nader onderzocht moet worden. Dankzij veel inspanning van opnieuw Martin Loose én een hoofdelijke stemming, is het ons gelukt dat ook een milieuvriendelijke variant meegenomen wordt in het onderzoek. Dit kan zonder veel extra kosten en zonder dat het tot vertraging leidt. En het zorgt wel voor het serieus nemen van signalen uit de samenleving en een heldere en vergelijkbare besluitvorming.

Helihavens in Zuid-Holland
Wij zijn niet voor helihavens in Zuid-Holland voor commerciële lijnvluchten. Natuurlijk hebben we helikopters nodig voor calamiteiten, daar is geen discussie over. Maar wij vinden het onzin om een helihaven aan te leggen voor een kleine groep zakelijke reizigers: de baten wegen niet op tegen de kosten als het gaat om vervuiling en geluidhinder. Helaas waren veel andere partijen wel voor helihavens in Zuid-Holland. Gelukkig hebben we dankzij onze partijgenoot Erik Pool het voor elkaar gekregen dat de normen strenger worden. Het zal op minimaal 500 meter van woningen moeten liggen. Met deze voorwaarde is het bijvoorbeeld uitgesloten dat in Ypenburg een helihaven kan worden aangelegd (u kunt zich voorstellen dat vele bewoners ons hierover hebben benaderd).

Geen woningen in Zwethof
Met dank aan de alertheid van onze fractievoorzitter Ron Hillebrand mag de gemeente Zoeterwoude geen extra woningen bouwen buiten de grens voor te bebouwen gebied. Het handhaven van door de provincie gestelde kaders, is niet de sterkste kant van de provincie (en is überhaupt niet de sterkste kant van de politiek). Maar als we weloverwogen een besluit genomen hebben, moeten we die koers ook volgen en dat betekent in dit geval dat er niet opnieuw gebouwd wordt in het Groene Hart.

En zo kan ik nog meer voorbeelden geven. Wij gaan er in 2009 graag mee verder. Te beginnen met de woningbouw op vliegbasis Valkenburg. En een gesprek met partijgenoten uit de Krimpenerwaard om te horen hoe zij de bestuurlijke samenwerking beleven.

Als we het hebben over bestuurlijke ontwikkelingen: in de nieuw te vormen gemeente ‘Zuidplas’ zijn ze voortvarend bezig. Wat ik inspirerend vind, is dat onze partijgenoot André Bonthuis zoekt naar culturele mogelijkheden om de inwoners te verbinden. De eigen identiteit van de drie fuserende gemeenten staat centraal, maar hoe kun je die verbinden in een nieuw te vormen gemeente? Op dat gebied worden allerlei culturele initiatieven genomen. Ik vind dat een mooie eerste stap bij de start van een nieuwe gemeente.

Hele fijne dagen gewenst, een inspirerend 2009 en tot ziens!

Hartelijke groet,
Martien Branderhorst
Statenlid PvdA Zuid Holland
Woordvoerder Middelen en Lokaal bestuur

Beste Wensen

Tuesday, January 6th, 2009

Beste Wensen,

Voor jou en je gezin een heel goed, gezond en mooi 2009 gewenst!

Resul Ozdemir