Archive for March, 2012

Zo te zien Gemeente Den Haag gaat ook onroerendgoedsector in.

Saturday, March 24th, 2012

Wethouder van de Gemeente Den Haag heeft ruim 8miljoen voorover voor de HTM garage aan de teleksstraat. Heeft HIJ de toestemming van de Raadsleden gekregen?

Ik heb even op de site naar de stukken bekijken maar niks tegen gekomen. Wordt dat soort besluiten niet gepubliceerd?..

Of neemt hij zelfstandig besluiten zonder de Raadsleden raad plegen?

Zuid-Holland: aan de slag met vervoerregio

Tuesday, March 6th, 2012

Het is eindelijk zover, Ik kan mij heel goed herinneren toen ik de eerste keer in de Staten Com. MKE ( Mobiliteit, Kennis en Economie) deze onderwerp aan orde bracht. Het was voor de alle fracties incl. mijne vonden ze maar 10 niks. Ik heb bijna elke Com. vergadering deze onderwerp onder de aandacht gebracht. Na paar jaren gingen bijna alle fracties langzamer hand over na denken en zagen ze de nut en noodzaak van. Nadat ik 8 jaar in de Staten gezeten heb nu ben ik uit de Staten. Gelukkig zover gekomen, jammer dat ik niet meegemaakt heb maar wel leuk om te zien dat de initiatief toen ik naam nu werkelijkheid geworden is.

De Provincie Zuid-Holland gaat voortvarend aan de slag om snel te komen tot een vervoerregio in de Zuidvleugel van de Randstad. De provincie Zuid-Holland wil binnen een week met betrokken bestuurders overleggen over hoe vorm te geven aan een gemeenschappelijke regeling op het gebied van verkeer en vervoer. Minister Spies heeft op 1 maart de Kamer geïnformeerd over de vervolgstappen in de bestuurlijke inrichting van het land. De WGR-plus wordt per 1 januari 2013 afgeschaft. In het bijzonder voor de verkeer- en vervoertaak in de Randstad zal snel een goede invulling gegeven moeten worden aan een nieuwe vorm van samenwerking: een vervoerregio. Dit is een samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat als opdracht meekrijgt de uitvoering van de OV-concessietaak voor het regionaal openbaar vervoer en de efficiënte inzet van de financiële middelen (brede doeluitkering verkeer en vervoer) voor regionaal openbaar vervoer, investeringen in regionale infrastructuur en verkeersmanagement.

Doel: één eenduidig systeem voor geheel Zuid-Holland De nota van Minister Spies geeft aan dat de vervoerregio in de zuidelijke Randstad het gebied zal beslaan dat bestaat uit de samenvoeging van de grondgebieden Haaglanden en Rotterdam. Als eerste deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling nodigt de Provincie daarom de 24 gemeenten uit die na de afschaffing van de WGR-plus dit gebied bestrijken. Omdat mensen, mobiliteit en motoren van de economie zich niet laten beperken door bestuurlijke begrenzingen, volgt een uitnodiging aan de portefeuillehouders verkeer en vervoer van de overige Zuid-Hollandse regio’s. Doel is met deze bestuurders te bespreken hoe in hun regio om te gaan met de besteding van de brede doeluitkering verkeer en vervoer, in het licht van de te vormen vervoersregio ’24 gemeenten’. De Provincie Zuid-Holland ziet het liefst één eenduidig systeem voor de gehele provincie en bij uitbreiding voor de gehele Randstad, omdat de reiziger daarbij het meest is gebaat. Omdat er geen besluit genomen is om direct te komen tot één systeem voor de Randstad, neemt de Provincie het grondgebied ‘Haaglanden en Rotterdam’ als vertrekpunt. De Provincie heeft een ‘ingroeivariant’ voor ogen waarbij op termijn de vervoerregio de gehele Provincie beslaat.

PvdA’er: Grenzen niet open voor Roemenen en Bulgaren

Tuesday, March 6th, 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/332565/PvdAer-Grenzen-niet-open-voor-Roemenen-en-Bulgaren.htm?cmpid=NLC%7CElsevier%20Dagelijkse%20Nieuwsbrief%7C06-mrt-2012%7CPvdA-wethouder:%20Grenzen%20niet%20open%20voor%20Roemenen%20en%20Bulgaren

Het is echt jammer dat de iemand van de Sociale Democraten zo over denkt.

Ik had liever gezien dat hij meer over de solidariteit had gehad. NL heeft de destijds afspraken gemaakt met deze 2 landen. Hoe dan ook je moet aan je afspraken houden niet de tijdens speel, speel regels veranderen. Zoals de EU tegen Turkije doet. Overheden moeten voor de continuïteit zorgen anders ben je niet de geloofwaardige partner.

Dus begrijp ik over de problematiek maar niet zomaar eenzijdig zich terug trekken van de gemaakte afspraken.