Zuid-Holland: aan de slag met vervoerregio

Het is eindelijk zover, Ik kan mij heel goed herinneren toen ik de eerste keer in de Staten Com. MKE ( Mobiliteit, Kennis en Economie) deze onderwerp aan orde bracht. Het was voor de alle fracties incl. mijne vonden ze maar 10 niks. Ik heb bijna elke Com. vergadering deze onderwerp onder de aandacht gebracht. Na paar jaren gingen bijna alle fracties langzamer hand over na denken en zagen ze de nut en noodzaak van. Nadat ik 8 jaar in de Staten gezeten heb nu ben ik uit de Staten. Gelukkig zover gekomen, jammer dat ik niet meegemaakt heb maar wel leuk om te zien dat de initiatief toen ik naam nu werkelijkheid geworden is.

De Provincie Zuid-Holland gaat voortvarend aan de slag om snel te komen tot een vervoerregio in de Zuidvleugel van de Randstad. De provincie Zuid-Holland wil binnen een week met betrokken bestuurders overleggen over hoe vorm te geven aan een gemeenschappelijke regeling op het gebied van verkeer en vervoer. Minister Spies heeft op 1 maart de Kamer geïnformeerd over de vervolgstappen in de bestuurlijke inrichting van het land. De WGR-plus wordt per 1 januari 2013 afgeschaft. In het bijzonder voor de verkeer- en vervoertaak in de Randstad zal snel een goede invulling gegeven moeten worden aan een nieuwe vorm van samenwerking: een vervoerregio. Dit is een samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat als opdracht meekrijgt de uitvoering van de OV-concessietaak voor het regionaal openbaar vervoer en de efficiënte inzet van de financiële middelen (brede doeluitkering verkeer en vervoer) voor regionaal openbaar vervoer, investeringen in regionale infrastructuur en verkeersmanagement.

Doel: één eenduidig systeem voor geheel Zuid-Holland De nota van Minister Spies geeft aan dat de vervoerregio in de zuidelijke Randstad het gebied zal beslaan dat bestaat uit de samenvoeging van de grondgebieden Haaglanden en Rotterdam. Als eerste deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling nodigt de Provincie daarom de 24 gemeenten uit die na de afschaffing van de WGR-plus dit gebied bestrijken. Omdat mensen, mobiliteit en motoren van de economie zich niet laten beperken door bestuurlijke begrenzingen, volgt een uitnodiging aan de portefeuillehouders verkeer en vervoer van de overige Zuid-Hollandse regio’s. Doel is met deze bestuurders te bespreken hoe in hun regio om te gaan met de besteding van de brede doeluitkering verkeer en vervoer, in het licht van de te vormen vervoersregio ’24 gemeenten’. De Provincie Zuid-Holland ziet het liefst één eenduidig systeem voor de gehele provincie en bij uitbreiding voor de gehele Randstad, omdat de reiziger daarbij het meest is gebaat. Omdat er geen besluit genomen is om direct te komen tot één systeem voor de Randstad, neemt de Provincie het grondgebied ‘Haaglanden en Rotterdam’ als vertrekpunt. De Provincie heeft een ‘ingroeivariant’ voor ogen waarbij op termijn de vervoerregio de gehele Provincie beslaat.

Leave a Reply