Uit de statenfractie: gemeente, regio, provincie

Als partijgenoten in proberen we als het even kan op verschillende niveaus samen te werken. In de statenfractie pikken we graag dingen op die in gemeente of regio bedacht zijn. Zo helpen we elkaar. Daarvan deze keer twee actuele voorbeelden. 

OV-visie Holland Rijnland en OV-concessie 

In de regio Holland Rijnland is onder aanvoering van de Leiderdorpse PvdA-wethouder Peter Glasbeek een innovatieve OV-visie opgesteld, die de gestage afbrokkeling van vooral de kleinere lijnen wil omturnen naar een reizigersgroei van 70% in 2016. Dat gebeurt o.a. door een goed onderscheid in verschillende vervoersniveaus: niveau 1 is de trein en straks Stedenbaan cheap air max 90 trainers;  niveau 2 is regionaal hoogwaardig OV op hoofdassen, en niveaus 3 en 4 zijn lokale en ontsluitende verbindingen. Vooral op niveau 2 is veel nieuwe inzet nodig. Dat is bijvoorbeeld het al lopende project Rijn-Gouwelijn, maar ook een nieuwe Meerlijn tussen Leiden en Zoetermeer en daarnaast een zevental hoofdbuslijnen (‘HR’-lijnen – HollandRijnland) met zoveel mogelijk vrije busbanen en hoge frequenties.Om dat allemaal voor elkaar te krijgen is ook een inzet van de provincie nodig, alleen al omdat de provincie binnenkort een nieuwe OV-concessie voor het gebied uitschrijft (daarbij kunnen we overigens ook leren van ervaringen bij eerdere concessies, zoals de MerwedeLingeLijn). Daarnaast moeten vooral de vervoersniveaus 1 en 2 een plaats krijgen in de nieuwe Provinciale StructuurVisie, die eind dit jaar wordt vastgesteld.We gaan de komende maanden proberen, dit in de provincie allemaal zo ver mogelijk te brengen, uiteraard in goed overleg met de regio.

Broekpolder Vlaardingen: van niet bouwen naar groenontwikkeling

Voor de Broekpolder in Vlaardingen waren er een paar jaar geleden bij de behandeling van het Streekplan Rijnmond plannen om er een paar honderd woningen te bouwen. Door een amendement van onze Statenfractie is dat plan toen verijdeld (ik weet dat nog precies, omdat ik zelf de woordvoerder was). In Vlaardingen was men erg blij met dat resultaat.Inmiddels is men in Vlaardingen bezig met de volgende stap: er is een integraal plan gemaakt voor de ontwikkeling van groen en recreatie in het gebied. Als jullie dit lezen hebben we als Statenfractie inmiddels een eerste overleg gehad met lokale partijgenoten over dat plan. Er is nog een financieel tekort; wellicht kunnen we als provincie het laatste duwtje geven om het plan ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Groen is immers een van onze speerpunten in de provincie. Als het allemaal lukt, is het een mooi voorbeeld van langjarige samenwerking tussen raads- en Statenfractie!

Resul Özdemir en Martin Loose

Leave a Reply