PvdA: ruim anderhalf miljoen voor veiliger openbaar vervoer

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zetten voor dit jaar 1,58 miljoen euro extra in om de veiligheid in het openbaar vervoer te verhogen. Een deel van het geld wordt gebruikt voor extra personeel.
GS doet dat op voorspraak van de PvdA-fractie. Deze wens van mij heb ik in juni gelukkig kunnen vastleggen en daarmee kunnen we  op een miljoeneninjectie voor de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te verhogen.

Van de anderhalf miljoen euro wordt een half miljoen besteed aan de kosten van extra toezichthouders in het openbaar vervoer. Het resterende geld wordt gebruikt om extra preventieve middelen te bekostigen. Daarbij kan worden gedacht aan meer camerabewaking en extra communicatiemiddelen.

Ik ben voorlopig tevreden over de met het bereikte resultaat, zie ik de extra impuls in de veiligheid als een eerste stap. Ook voor de komende jaren wil ik dat de GS meer geld blijft vrijmaken voor een veiliger openbaar vervoer. De PvdA-fractie wil dat het weer prettig reizen wordt met het OV.

Leave a Reply