Provincie ziet kansen in OV-projecten PvdA

De PvdA-fractie geeft volgend jaar prioriteit aan drie openbaar-vervoerprojecten in Zuid-Holland. Dit zijn de OV-projecten Leiden-Zoetermeer; Den Haag-Leiden via Wassenaar en het OV-project Noordwijk-Sassenheim.

De provincie onderzocht afgelopen maanden welke OV-projecten na de volgende verkiezingen zullen worden uitgevoerd. Een zogenoemde ‘quick scan’ toetste ze op hun bijdrage aan een beter openbaar vervoernetwerk. Verder werd gelet op de aantallen te vervoeren reizigers, de geschatte kosten en de uitvoerbaarheid van de projecten.

De verschillende fracties droegen daartoe in totaal twaalf ‘kansrijke’ projecten voor. Zeven daarvan waren afkomstig van de PvdA-fractie. Provinciale Staten nemen de drie kansrijke projecten mee in hun toekomstige OV-visie.

PvdA-fractievoorzitter Ron Hillebrand liet eerder weten dat de resultaten van het onderzoek een belangrijke rol spelen bij de vaststelling van de verkiezingsprogramma’s. Op deze wijze heeft de burger ‘iets te kiezen bij de volgende Statenverkiezingen in 2011 en kan er daarna snel met nieuwe lijnen voor het openbaar vervoer gestart worden,’ zei hij.

Leave a Reply