Dienstenuitval in het RGL

Toelichting

De NS heeft vanaf december de treinverbinding Alphen-Gouda (RGL) overgenomen. De geluidsarme en instap vriendelijke lightrail heeft plaats moeten maken voor sprinters. De NS beloofde aan de Provincie een kwartiersdienst tijdens een groot deel van de dag en meer rechtstreekse treinen naar Leiden. Van die kwartiersdienst is niets terecht gekomen: het is een halfuursdienst gebleven, ook in de spits, waarbij de tijden in de loop van de dag ook nog eens verspringen. Hierdoor zijn er doordeweeks momenten waarop er 3 kwartier geen verbinding is op de lijn van Gouda naar Alphen, via Waddinxveen.  

van 9.18 tot 10.02 uur

van 14.32 tot 15.18 uur

van 18.18 tot 19.02 uur (n.b. de tijd waarop forensen graag vroeg thuis willen zijn i.v.m. gezinsleven e.d.). 

In december heeft de NS kaartjes met de nieuwe dienstregeling uitgedeeld, met daarop wel de kwartiersdiensten, Hierdoor zijn reizigers en NS-personeel soms in de war. Al met al is het door de week een stuk slechter geworden; juist nu de lightrail het goed ging doen. Veel gemopper dus! De halfuursdienst door de week na 20.00 uur en op zondag is wel een verbetering. Ook de afspraak tussen Provincie en de NS dat er in de spits 8 doorgaande treinen en 8 in de avondspits zouden rijden is niet nagekomen. Dat zijn er volgens de dienstregeling 7 geworden. 

Vervangend busvervoer bij storingen is ook een probleem voor de reizigers. Inde 4de week dinsdagmiddag 2 februari was er een urenlange storing op het traject. Reizigers werden niet goed op de hoogte gehouden en er was geen (of pas laat) vervangend vervoer. Zo werd mij meegedeeld door iemand die hier de dupe van was. 

In AD-Gouda van 08.02.2010 stonden deze klachten ook vermeld.   Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen: 

 1. Klopt het dat is de concessie van de NS een kwartierdienst is afgesproken?
 2. Klopt het dat is de concessie  van de NS adequaat vervangende vervoer is afgesproken?
 3. Zijn GS bekend met de “problemen” zoals in de toelichting beschreven?
 4. Op welke manier zorgen GS ervoor dat de NS zich aan de dienstverlening conform de concessie houdt?

  Ondertekening en naam: Resul Özdemir (PvdA)

Erik Pool          (PvdA)

Martin Loose    (PvdA)

One Response to “Dienstenuitval in het RGL”

 1. Gedeputeerden Staten Says:

  van Gedeputeerde Staten op vragen van
  FZ/GS
  Antwoord
  R. Özdemir (PvdA), E. Pool (PvdA) en M. Loose (PvdA)
  (d.d. 23 februari 2010)
  Nummer
  2355
  Onderwerp
  Dienstenuitval in het RGL
  Aan de leden van Provinciale Staten
  Toelichting vragenstellers
  De NS heeft vanaf december de treinverbinding Alphen-Gouda (RGL) overgenomen.
  De geluidsarme en instap vriendelijke lightrail heeft plaats moeten maken voor
  sprinters. De NS beloofde aan de provincie een kwartiersdienst tijdens een groot deel
  van de dag en meer rechtstreekse treinen naar Leiden. Van die kwartiersdienst is
  niets terecht gekomen: het is een halfuursdienst gebleven, ook in de spits, waarbij de
  tijden in de loop van de dag ook nog eens verspringen. Hierdoor zijn er doordeweeks
  momenten waarop er driekwartier geen verbinding is op de lijn van Gouda naar
  Alphen, via Waddinxveen.
  van 09.18 uur tot 10.02 uur
  van 14.32 uur tot 15.18 uur
  van 18.18 uur tot 19.02 uur
  (N.B.: de tijd waarop forensen graag vroeg thuis willen zijn in verband met gezinsleven
  en dergelijke).
  In december heeft de NS kaartjes met de nieuwe dienstregeling uitgedeeld, met
  daarop wel de kwartiersdiensten. Hierdoor zijn reizigers en NS-personeel soms in de
  war. Al met al is het door de week een stuk slechter geworden; juist nu de lightrail het
  goed ging doen. Veel gemopper dus! De halfuursdienst door de week na 20.00 uur en
  op zondag is wel een verbetering.
  Ook de afspraak tussen provincie en de NS dat er in de spits acht doorgaande treinen
  en acht in de avondspits zouden rijden is niet nagekomen. Dat zijn er volgens de
  dienstregeling zeven geworden.
  Vervangend busvervoer bij storingen is ook een probleem voor de reizigers. In de
  vierde week dinsdagmiddag 2 februari 2010 was er een urenlange storing op het
  traject. Reizigers werden niet goed op de hoogte gehouden en er was geen (of pas
  laat) vervangend vervoer. Zo werd mij meegedeeld door iemand die hier de dupe van
  was.
  In AD-Gouda van 08.02.2010 stonden deze klachten ook vermeld.
  Pagina 2/3
  1. Klopt het dat in de concessie van de NS een kwartierdienst is afgesproken?
  Antwoord
  Voor Gouda-Alphen is door de provincie Zuid-Holland aan NS een concessie
  verleend, waarin is bepaald dat op dit traject een halfuurdienst wordt gereden.
  Daarnaast is door de provincie Zuid-Holland met NS een overeenkomst gesloten
  waarin is bepaald dat op werkdagen de halfuurdienst Gouda-Alphen v.v. in de brede
  spitsen wordt doorgetrokken naar Leiden. Hierdoor ontstaat op deze momenten
  samen met de halfuurdienst Utrecht-Leiden v.v. een kwartierdienst op het traject
  Alphen-Leiden. Op de momenten dat de treinen Gouda-Alphen v.v. niet worden
  doorgetrokken naar Leiden, geven deze in Alphen aansluiting op de treinen Utrecht-
  Leiden v.v. Hierdoor moeten bij de overgang van spits naar dal en omgekeerd de
  tijden op het traject Gouda-Alphen een kwartier verschoven worden. Bijgevolg ontstaat
  op deze overgangen telkens een kwartier extra opvolgingstijd tussen twee treinen,
  hetgeen bij een halfuurdienst resulteert in een “gat” van drie kwartier. Wij onderzoeken
  momenteel samen met NS de mogelijkheden om aan genoemde bezwaren tegen de
  nieuwe dienstregeling tegemoet te komen. Wij verwachten u in de commissievergadering
  Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 te kunnen informeren
  over de uitkomsten hiervan.
  2. Klopt het dat in de concessie van de NS adequaat vervangende vervoer is
  afgesproken?
  Antwoord
  Ja, dat is in de concessie geregeld. NS hanteert voor de lijn Gouda-Alphen dezelfde
  normen en werkwijze als voor het HoofdRailNet. Er zijn met een aantal busbedrijven in
  het land contractafspraken gemaakt voor vervangend vervoer in geval van verstoring.
  Daarbij wordt eerst een prognose gemaakt van de te verwachten hersteltijd. Bij
  storingen aan de infrastructuur geeft ProRail deze prognose af aan de operationeel
  manager van NS. Bij materieelstoringen maakt de operationeel manager zelf een
  prognose. Is de te verwachten hersteltijd hooguit 90 minuten, dan worden er geen
  bussen besteld, omdat het al gauw 90 minuten duurt voordat de bussen ter plaatse
  kunnen zijn. Bij een verwachte hersteltijd van meer dan 90 minuten worden direct
  bussen besteld.
  3. Zijn GS bekend met de “problemen” zoals in de toelichting beschreven?
  Antwoord
  Ja. Voor aanvang van de nieuwe dienstregeling heeft NS folders verspreid met
  onjuiste informatie. Nadat dit geconstateerd was, is zo snel mogelijk een nieuwe folder
  met de juiste informatie gemaakt .Voorts was er op dinsdag 2 februari 2010 sprake
  van twee calamiteiten. De eerste betrof een wisselstoring te Waddinxveen, waardoor
  er geen treinverkeer mogelijk was. De melding kwam binnen om 11.20 uur en de
  storing was verholpen om 12.42 uur. Hiervoor zijn geen bussen besteld. De melding
  van de tweede calamiteit kwam binnen om 13.13 uur en betrof dezelfde situatie.
  Monteurs troffen een defecte transformator aan, waarop direct om 13.30 uur zes
  bussen zijn besteld. De bussen zijn daadwerkelijk gaan rijden om 14.30 uur tot einde
  calamiteit rond 18.00 uur.
  Pagina 3/3
  4. Op welke manier zorgen GS ervoor dat de NS zich aan de dienstverlening conform de
  concessie houdt?
  Antwoord
  NS rapporteert maandelijks en per kwartaal over de geleverde prestaties. Daarnaast
  doet de provincie regelmatig zelf onderzoek naar de kwaliteit van de dienstuitvoering.
  Indien wordt geconstateerd dat een vervoerder zich niet aan de concessie houdt,
  wordt hem eerst gelegenheid gegeven zodanige maatregelen te nemen dat alsnog
  aan de concessievoorschriften wordt voldaan. Indien dit geen of onvoldoende effect
  sorteert, kunnen sancties worden opgelegd.
  Den Haag, 16 maart 2010
  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
  secretaris, voorzitter,
  M.H.J. van Wieringen-Wagenaar J. Franssen

Leave a Reply