OV-CHIPKAART voorkomen van dubbele opstaptarieven

Toelichting

Als reizigers een reis maken met het OV, waarbij gebruik wordt gemaakt moet worden van meerdere vervoersmaatschappijen, worden zij geconfronteerd met extra kosten: bij de aanvang van de reis wordt het opstaptarief betaald, bij het uitstappen wordt uitgecheckt maar bij het vervolg van de reis bij de een andere maatschappij, betalen zij opnieuw het opstaptarief. Het gesignaleerde probleem doet zich niet alleen in Zuid-Holland voor. 

Voorbeeld:

Als je wilt reizen van Naaldwijk naar Katwijk dan reis je eerst met Veolia, vervolgens stap je over op de HTM en je vervolgt je reis met Connexxion.Je moet elke keer inchecken en uitchecken en je moet (wellicht in dit geval) drie keer het instaptarief betalen. Volgens de Wet Personenvervoer bepalen de provinciale- en lokale overheden de tarieven voor de ov-chipkaart en dus ook de voorwaarden van de opstaptarieven. De regie voor de ov-chipkaart ligt momenteel bij de provincies, gemeenten en de vervoerders. Overigens is het dubbele- of driedubbele opstaptarief niet het enige probleem: als je vergeet uit te checken is het erg lastig om je geld weer terug te krijgen. Dat brengt frustratie bij de reizigers met zich mee. Ondergetekenden stellen aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen. 

 1. Zijn GS met ons van mening dat de reizigers de dupe zijn van de ontstane situatie?
 2. Zo ja, ziet GS mogelijkheden het probleem op te lossen? En zo ja, op welke wijze?
 3. Bent u het eens met de stelling dat vervoerders de plicht hebben om reizigers hun geld terug te betalen als ze vergeten zijn uit te checken?
 4. Bent u met ons eens dat de vervoerders onderlinge afspraken moeten maken voor de verrekening van het onterecht betaalde instaptarief?
 5. Zien GS mogelijkheden, om bij het opstellen van nieuwe concessievoorwaarden in het programma van eisen voorwaarden op te nemen die voorkomen dat reizigers dubbele-  of driedubbele opstaptarieven moeten betalen?
 6. Is GS bereid om een voortgangsrapport naar PS te sturen, als vervolg op de nota die eerder op de agenda stond, waarin de beleidskeuzes bij de invoering van de ov chipcard worden toegelicht?

Ondertekening en naam: R. Özdemir            PvdA

T.L.Brill                 VVD      

M.Kip                    CDA

E.Maassen              SP

G.Wenneker           D66

A.W.Dijk               ChristenUnie / SGP      

A.B.Blokhuizen     GroenLinks

One Response to “OV-CHIPKAART voorkomen van dubbele opstaptarieven”

 1. Resul Özdemir Says:

  van Gedeputeerde Staten
  op vragen van
  Antwoord
  TVC/MD
  R. Özdemir (PvdA), T.L. Brill (VVD), M. Kip (CDA), E. Maassen (SP),
  G. Wenneker (D66) en A.B. Blokhuizen (GROENLINKS)
  (d.d. 13 januari 2010)
  Nummer
  2343
  Onderwerp
  OV-chipkaart; voorkomen van dubbele opstaptarieven
  Aan de leden van Provinciale Staten
  Toelichting vragenstellers
  Als reizigers een reis maken met het OV, waarbij gebruikgemaakt moet worden van
  meerdere vervoersmaatschappijen, worden zij geconfronteerd met extra kosten: bij de
  aanvang van de reis wordt het opstaptarief betaald, bij het uitstappen wordt uitgecheckt
  maar bij het vervolg van de reis bij een andere maatschappij, betalen zij
  opnieuw het opstaptarief. Het gesignaleerde probleem doet zich niet alleen in Zuid-
  Holland voor.
  Voorbeeld:
  Als je wilt reizen van Naaldwijk naar Katwijk dan reis je eerst met Veolia, vervolgens
  stap je over op de HTM en je vervolgt je reis met Connexxion. Je moet elke keer
  inchecken en uitchecken en je moet (wellicht in dit geval) drie keer het instaptarief
  betalen.
  Volgens de Wet Personenvervoer bepalen de provinciale en lokale overheden de
  tarieven voor de ov-chipkaart en dus ook de voorwaarden van de opstaptarieven. De
  regie voor de ov-chipkaart ligt momenteel bij de provincies, gemeenten en de vervoerders.
  Overigens is het dubbele of driedubbele opstaptarief niet het enige probleem: als
  je vergeet uit te checken is het erg lastig om je geld weer terug te krijgen. Dat brengt
  frustratie bij de reizigers met zich mee. Ondergetekenden stellen aan het college van
  Gedeputeerde Staten de volgende vragen.
  1. Zijn GS met ons van mening dat de reizigers de dupe zijn van de ontstane situatie?
  Antwoord
  De geschetste situatie doet zich niet voor indien wordt overgestapt van de ene vervoerder
  naar de andere vervoerder. Indien een reiziger overstapt van Veolia op de
  HTM en vervolgens doorreist met Connexxion betaalt hij één keer het opstaptarief en
  vervolgens de gereden kilometers. Het tarief dat per kilometer betaald moet worden
  kan per vervoerder/concessie verschillend zijn. Een overstap dient binnen
  35 minuten plaats te vinden. Van het betalen van een dubbel of driedubbel betalen
  van het opstaptarief is dan ook geen sprake. Reizigers die overstappen van NS naar
  het stad/streekvervoer betalen zowel bij NS als de stad/streekvervoerder het geldende
  opstaptarief. Deze situatie wijkt niet af van de nu vigerende situatie. De reiziger koopt
  nu een treinkaartje en reist vervolgens verder met de stad/streekvervoerder en betaalt
  daar met de strippenkaart of OV-chipkaart.
  Pagina 2/2 Zowel bij NS als bij de stad/streekvervoerder wordt het geldende opstaptarief c.q.
  basisstrip betaald. Landelijk wordt bekeken hoe in het OV-chipkaarttijdperk hiermee
  wordt omgegaan.
  2. Zo ja, zien GS mogelijkheden het probleem op te lossen? En zo ja, op welke wijze?
  Antwoord
  Zoals bij de beantwoording van vraag 1 is aangegeven doet de door de vragenstellers
  geschetste situatie zich niet voor.
  3. Bent u het eens met de stelling dat vervoerders de plicht hebben om reizigers hun
  geld terug te betalen als ze vergeten zijn uit te checken?
  Antwoord
  Met de vervoerders zijn goede afspraken gemaakt om zeker in de implementatiefase
  coulant om te gaan met reizigers die vergeten uit te checken. Ook de procedure om
  het geld terug te vragen zijn zo eenvoudig mogelijk opgesteld.
  4. Bent u met ons eens dat de vervoerders onderlinge afspraken moeten maken voor de
  verrekening van het onterecht betaalde instaptarief?
  Antwoord
  Zoals bij de beantwoording van de vragen 1 en 3 is aangegeven gaan alle vervoerders
  coulant om met het terugbetalen bij het vergeten uit te checken en doet zich de situatie
  van het dubbele opstaptarief niet voor.
  5. Zien GS mogelijkheden, om bij het opstellen van nieuwe concessievoorwaarden in het
  programma van eisen voorwaarden op te nemen die voorkomen dat reizigers dubbele
  of driedubbele opstaptarieven moeten betalen?
  Antwoord
  Zoals eerder aangegeven doet de geschetste situatie zich niet voor en hoeven er wat
  dit betreft geen aanvullende eisen te worden opgenomen in het PvE.
  6. Zijn GS bereid om een voortgangsrapport naar PS te sturen, als vervolg op de nota
  die eerder op de agenda stond, waarin de beleidskeuzes bij de invoering van de OVchipcard
  worden toegelicht?
  Antwoord
  Voor de zomer zal een voortgangsrapportage naar PS worden gestuurd met betrekking
  tot. de implementatie van de OV-chipkaart in de Zuid-Hollandse concessies.
  Den Haag, 9 februari 2010
  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
  secretaris, voorzitter,
  M.H.J. van Wieringen-Wagenaar J. Franssen

Leave a Reply