Duurzaamheid stroomt

Ik heb vandaag de schriftelijke vragen gesteld. Alle partijen hebben mee getekend, behalve de VVD na.

Toelichting

De ambitieuze titel van het coalitieakkoord ‘Duurzaam denken, dynamisch handelen’ heeft er onder andere aan bijgedragen dat het begrip duurzaamheid langzaamaan meer terrein wint binnen de provinciale organisatie. De motie ‘zet duurzaamheid op de kaart’ van de PvdA leidde tot een inspirerende aftrap van dit thema op Duurzame Dinsdag 2007. Op 2 september 2008 viert Duurzame Dinsdag 2008 zijn tiende jubileum. De provincie Zuid-Holland is partner van dit project. Ondergetekenden stellen aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen: 

 1. Zijn GS met ons van mening dat Duurzame Dinsdag 2008 wederom dient te worden aangegrepen om aandacht te vestigen op het begrip duurzaamheid binnen de organisatie?

Het thema van Duurzame Dinsdag 2008 is ‘Duurzaamheid stroomt’. Het gebruik van OV en de fiets levert een grote bijdrage aan de ‘doorstroming’ van verkeer en de verbetering van de luchtkwaliteit mens air max 1 sale. Bovendien is met het Rijk, de provincies en gemeenten overeen gekomen dat alle overheden maximaal inzetten op maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren.  

 1. Zijn GS het met ons eens dat het thema ‘Duurzaamheid stroomt’ gebruikt zou kunnen worden om het gebruik van OV en de fiets te stimuleren?
 2. Zo ja, zijn GS bereid Duurzame Dinsdag 2008 aan te grijpen om te onderzoeken of het mogelijk is het Provinciehuis fietsvriendelijker in te richten dan nu het geval is? 
 3. En zijn GS ook bereid om op Duurzame Dinsdag 2008 te stimuleren dat zoveel mogelijk mensen op de fiets naar het Provinciehuis komen?
 4. En zo ja, zien GS mogelijkheden in het plan om het plein van het Provinciehuis voor een dag om te toveren tot een Sociale Fietsen Werkplaats waar het personeel gratis zijn fiets kan laten maken?

One Response to “Duurzaamheid stroomt”

 1. Resul Özdemir Says:

  Antwoord
  DMB/2006/2 voordr
  R. Özdemir (PvdA), T.P. van der Stoep (CDA), A.W. van Dijk (ChristenUnie/SGP), R. van Aelst (SP), G. Wenneker (D66), A.H.K.van Viegen (Partij voor de Dieren), R. Sörensen (Leefbaar Zuid-
  Holland), E.A. Trinthamer (OFT), T.E.J. Chung (GROENLINKS),

  (d.d. 26 juni 2008)
  Nummer 2178
  Onderwerp ‘Duurzaamheid stroomt’

  Aan de leden van Provinciale Staten
  Toelichting vragenstellers

  De ambitieuze titel van het Coalitieakkoord ‘Duurzaam denken, dynamisch handelen’
  heeft er onder andere aan bijgedragen dat het begrip duurzaamheid
  langzaamaan meer terrein wint binnen de provinciale organisatie. De motie ‘zet
  duurzaamheid op de kaart’ van de PvdA leidde tot een inspirerende aftrap van dit
  thema op Duurzame Dinsdag 2007.

  2 september 2008 viert Duurzame Dinsdag zijn 10e jubileum. De provincie Zuid-
  Holland is partner van dit project. Op woensdag 3 september 2008 organiseert de
  statencommissie Groen, Water en Milieu een themadag Duurzaamheid op het
  provinciehuis.

  1. Zijn GS met ons van mening dat Duurzaamheidsdag dient te worden aangegrepen
  om aandacht te vestigen op het begrip duurzaamheid, ook binnen de
  ambtelijke organisatie?
  Antwoord
  Ja, het thema Duurzaamheid is zeer belangrijk. In het kader van de Duurzame
  Dinsdag zijn verschillende projecten en intiatieven aangemeld bij de organisatie
  van de dag. De inzendingen worden beoordeeld door een jury. Een aantal van de
  inzendingen zal op dinsdag 2 september 2008 bij het provinciehuis in het zonnetje
  worden gezet. Door de aandacht hiervoor wordt het thema Duurzaamheid onder
  de aandacht gebracht. Deze activiteiten vinden plaats naast de themadag voor
  statenleden op 3 september 2008 waar u aan refereert. Specifiek gericht op de
  ambtelijke organisatie zijn verschillende andere initiatieven gericht op duurzame
  bedrijfsvoering en het maken van duurzame afwegingen.

  Toelichting vragenstellers
  Het thema van Duurzame Dinsdag 2008 is ‘Duurzaamheid stroomt’. Het gebruik
  van OV en de fiets levert een grote bijdrage aan de ‘doorstroming’ van verkeer en
  de verbetering van de luchtkwaliteit. Bovendien is met het Rijk, de provincies en
  gemeenten overeengekomen dat alle overheden maximaal inzetten op maatregelen
  die de luchtkwaliteit verbeteren.

  2. Zijn GS het met ons eens dat het thema ‘Duurzaamheid stroomt’ gebruikt zou
  kunnen worden om het gebruik van OV en de fiets te stimuleren?
  Antwoord
  Ja. Bevordering van het gebruik van de fiets en het OV zijn belangrijke speerpunten
  van het provinciale beleid. Bovendien passen ze goed in het thema van de
  Duurzame Dinsdag van dit jaar.

  3. Zo ja, zijn GS bereid Duurzaamheidsdag 2008 aan te grijpen om te onderzoeken
  of het mogelijk is het provinciehuis fietsvriendelijker in te richten dan nu het geval
  is?
  Antwoord
  Het provinciehuis heeft verschillende faciliteiten voor de fietser en is goed bereikbaar.
  Suggesties ter verbetering zijn echter altijd welkom en zullen worden
  onderzocht.

  4. En zijn GS ook bereid om op Duurzaamheidsdag 2008 te stimuleren dat zoveel
  mogelijk mensen op de fiets naar het provinciehuis komen?
  Antwoord
  Ja, via de interne kanalen zullen medewerkers worden opgeroepen zoveel mogelijk
  met de fiets te komen. Overigens is het fietsgebruik onder provinciemedewerkers
  al relatief hoog. Het kan natuurlijk altijd beter.

  5. En zo ja, zien GS mogelijkheden in het plan om het plein van het provinciehuis
  voor deze dag om te toveren tot een Sociale Fietsen Werkplaats waar statenleden
  en werknemers van het provinciehuis gratis hun fiets kunnen laten maken?
  Antwoord
  Er is een eerste contact gelegd om te bekijken of dit uitvoerbaar is. Indien een
  organisatie bereid wordt gevonden zich hiervoor in te zetten, krijgt dit navolging.

  Den Haag, 8 juli 2008
  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
  secretaris, voorzitter,
  M.H.J. van Wieringen-Wagenaar J. Franssen

Leave a Reply