ALMANYA neden ERMENİ’leri ÖPTÜ- 2

Geçen yazımda bu konuya farklı bir boyutu ile irdelemeye çalışmıştım.

Şimdi ise farklı bir başka boyutu ile alarak takdiri sizlere bırakacağım.


Önümüzdeki günlerde İngiltere AB’den çıkmak için referandum yapacak. Anglo-Saksan düşünce Almanya’nın her ne pahasına olursa olsun Avrupa Birliğini ayakta tutmak için harcadığı enerji gördükçe kendi geleceği hakkındaki çeşitli senaryolar oluşturmakta ve bu çalışmalar esnasında Almanya’nın pozisyonu onları yeterince rahatsız etmektedir. Şayet AB içinde şu anki pozisyonunda kalırsa Almanya hegemonyasını kabullenmek durumuna düşecektir. Fakat bu referandum ile ayrılırsa ayrıcalıklı pozisyona çıkacağından dolayı kendi hegemonyasını AB’nin yarı üyesi olarak pastadan istediği payını alarak devam edecektir. Fakat bu referandum sonrası hayır oyları ile AB içinde de kalırsa ” Üst aklın hazırlamış olduğu oyun yoluyla bir bakana suikast yaptırarak istediği istikamette sonuç çıkma çabası içerisine girdi. Şimdi şunu sorabilirsiniz yukarıdaki yazdıklarınız çelişiyor. İşte tamda can alıcı nokta orası. Çelişkiler yaratarak her durum karşısında en iyi avantajı elde edebilmek amaçlanmaktadır” Demoklesin kılıcı gibi kullanarak istediği avantajları alacaktır.

Ayrıca üst akıl son dönemde AB’nin parçalanması, parçalanmazsa düşük düzeyli bir profil ile kalmasını istemektedir. Bunun içinde paranın musluğunu ABD’ye döndermiş durumda.

Pek tabiki bu çalışmalar yapılırken Almanya içerisindeki bazı gruplarda alternatifler üretirken Rusya kartını oynamak istemektedir. Bu kartı kullanabilmek için gerekli olan taviz ise Putin yüzünden Türkiye oluyor. Bu kart oynanırken belki bir çoğumuzun dikkatinden kaçan bir hamle yapıldı bile. O hamle ise ikinci bir Kuzey Enerji hattının fizibilitesi projesi başladı bile. Pek tabiki bu proje için yalnız Türkiye değil Ukrayna da feda edilmesi gerekiyor ki koca Ayı memnun olsun. Ukrayna konusunda ise yavaş yavaş soğuma ve şu olursa bu olursa, bu olursa şu oyunları ile ortada top çevrilmektedir.

Paranın önemi özellikle önümüzdeki dönemde Almanya için can alıcı durumda olacağından “yaklaşık 2 trilyon civarında bir borç bulunmakta” Almanya kendince alternatifler üreterek yeni dünya düzeni içinde Germen varlığını farklı bir boyutta devam ettirmek istemektedir. Bu düşünce içinde gerektiğinde Türkiye’yi de bozuk para niyetine kullanmak istiyor.

Türkiye’nin elindeki en büyük kozu ise Ortadoğu’nun son dönemde özellikle ABD ile olan problemleri yüzünden güvenli liman olması ve Kuzey Irak ve Hazar havzası enerji bölgesindeki güçlü iliskileri nedeniyle elinin bayağı güçlü konumda olması olarak görebiliriz.


Pek tabiki bu oyunları bozmakta yine dirayetli, öngörülebilir ve kontrol altında tutulabilecek rizikoları göze alarak atılan adımlar sonucunda bertaraf edilebilinir.

Yoksa yeni dünya düzeni kurgulanırken olacağın konum FİGÜRAN’lıktan öteye geçmez…


Sevgi ve saygılarımla

Resul Özdemir

Leave a Reply