ALMANYA neden ERMENİ’leri ÖPTÜ- 1

Geçen gün bu konuyu ele alacağımı belirten bir yazı ele almıştım..

Almanya Parlementosu yangından mal kaçırır gibi Türk kökenli birisinin katkısıyla Ermeni tehcirini soykırım olarak görünmesini sağlayan öneriyi kabul etti.

Şimdi neden diye kendi kendimize sormakta fayda vardır diye düşünüyorum. Pek tabiki bu düşünceleri de tarih bilinci ve konjonktürel olayları harmanlayarak yapmazsak yanlış yorum çıkartılabiliriz. Çünkü güncel olaylar bazen konuyu saptırma için üretilir..


Şimdi tarihe biraz bakalım; 1900 yıllarda Almanya nasıl Afrika ve Ortadoğu da önü kesilerek enerjiye ulaşması engellendiğini biliyoruz. Peki bugünlerde ne oldu; Rusya ile yaptığı bir Kuzey enerji hattı vardı bu hat Ukrayna krizi ile ilişkiler gerilerek birbirinden uzaklaştırıldı.


Peki bunun alternatifi ne?


Ya güney hattı üzerinden enerji talebini karşılayacak yada Ortadoğu üzerinden tedarik edecekti.

*Güney hattı için Türkiye olmazsa olmaz bir güzergah.

*Ortadoğu havzası konusunda ise Suriye denklemi çok çok önemli bir yer teşkil etmekteydi.

Bugün Ermeni Meselesi ile Türkiye ile Almanya arasında son dönemde hiç olmadığı kadar iyi seyir eden ilişkilere resmen çomak sokularak büyük bir tahribata uğratıldı..

Ortadoğu’ya da Rusya çekilerek

Türkiye ile çatışma ortamına sokularak Almanya’nın rahat etme ortamı elinde alındı. Oysa Almanya Kürt kartını oynayarak Ortadoğu’daki enerji rezervlerini kendine alternatif veya hamisi olarak eline geçirmeyi istiyordu.

Bütün bu kartlar yeniden yerinden oynarken Anglo-Saksan oyunları da oynanmaktaydı.

Almanlar özellikle kazan kazan düşüncesi yerine hepsi bana ve hegemonya kültürü yüzünden malesef etrafında oynanan oyunlara FİGÜRAN durumuna düştüler. Ermeni kartı tamamen Almanya için izole olma ve ittifaklıkları yok etme durumuna getirdi. Böylelikle Türkiye’nin özellikle Barzani ve Aliyev ile geliştirdiği ilişkiler sayesinde Almanya bu bakir yerlerden faydalanma şansını heba etti.

Her ne kadar perde önünde düşman gibi görünmesine rağmen Rusya’yı Suriye’ye çeken güç ve düşünce ise kesinlikle Anglo-Saksan düşüncedir..

İki Dünya Savaşındaki Almanya parmağının Armegedon savaşının başlaması için kullanılacağı aşikar bir şekilde görünüyor.

Özellikle son yıllardaki oynanan ekonomik çatışmalara rağmen Avrupa Birliğini ayakta tutup savaşla eline geçiremediği Avrupa’yı ekonomik olarak tam eline geçirmişken bırakmak istemeyecektir ve bu düşünce de belli bir noktadan sonra çatışma ortamlarını yaratacaktır.


Almanya Ermeni kartını oynayarak kendi kendine en büyük zararı vererek izole durumuna getirdi. Oysa şu anda en çok ihtiyacı olduğu dönem bugünlerdi. Bir tarafta Mülteci sorunu öbür yanda Avrupa Birliğini ayakta tutmak için harcadığı enerji yüzünden üretim ekonomisi ile ekonomisini ayakta tutan ülke olarak önümüzdeki dönemde artan borçlanma oranı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayacaktır. Ve bu sıkıntılar Almanya’nın yeni dünya düzeni kurgulanırken saf dışına çıkartmış oluyor.

Bu oynanan oyunda Almanya “Ermeni Tehciri meselesiyle” figüran olarak kullanıldı. Pek tabiki bu arada Türkiye’nin en büyük ticari ortağı ile problem yaşatarak Terör olayları yanında ekonomik sıkıntılar oluşturarak içine kapanmasına yol açıldı.


Yani kısacası bir taşla birkaç kuş bir anda vurularak amaçlanmakta olan oyuna FİGÜRAN’lar oluşturuldu.

Fakat yanlış hesap Bağdat’da döner diyebilmemiz için Türkiye’nin daha önce eline geçen fırsatları “Türkiye’nin uçağı düşürüldüğü anda, DEAŞ sınıra yaklaştığı veya  Türkiye’de bombalama olayları yaşandığı esnada İran’ın yapmış olduğu gibi olaylar içişlerine bulaşmadan tehlikeyi dışarıda bertaraf etmeliydi” yeniden eline geçtiğinde heba etmemesi gerekiyor.

Pek tabiki bunun bir bedeli olacaktı, fakat bu bedel bugünkü gibi içeriye hapis ederek oralara müdahale imkanı elinden alınmaktan daha ağır olmayacaktı.

Leave a Reply